top of page

Thuis in Amsterdam - De Podcast

Learn Dutch podcast politics Thuis in Amsterdam

Welkom bij Thuis in Amsterdam - De Podcast. In deze podcastserie gaan wij in het Nederlands spreken over onderwerpen als politiek, cultuur, tradities, geschiedenis en meer. Als je Nederlands leert, is het soms moeilijk om te oefenen in het dagelijks leven. Misschien ken je weinig Nederlanders of vind je het moeilijk om Nederlands nieuws of televisieprogramma’s te begrijpen. Wij hebben deze podcast gemaakt om jou te helpen. Het is belangrijk om elke dag in aanraking te komen met Nederlands. We hopen dat deze podcast je helpt om meer te begrijpen over Nederland. We willen je graag thuis laten voelen in Nederland, het spreken en begrijpen van de taal is dan belangrijk. 

Klik op "Luister hier" als je de podcast wilt beluisteren en bekijk de moeilijke woorden op deze pagina. 
 

Veel plezier met het luisteren!

Podcast 1: Politiek in nederland

In deze eerste podcast spreken we over het politieke systeem in Nederland, de verkiezingen, nieuwe politieke partijen en een recent schandaal!

Moeilijke woorden 

de wetten – laws/leyes
de zetel – seat/asiento
de verkiezingen –
the elections/las elecciones
stemmen – to vote/votar
de voorstellen – proposals/
las propuestas
de kinderopvang – the daycare/ la guardería
de toeslagen – the allowance/
los subsidios
de overheid – the government/
el gobierno
de schulden – the debts/
las deudas
verantwoordelijk – responsable/responsable

bestrijden – to combat/combatir
de peiling – the poll/la encuesta
de grenzen – the borders/las fronteras
het platteland –
the countryside/ el campo
de behandeling –
the treatment/el tratamieto
de uitstoot – the emissions/
las emisiones
de kernenergie –
nuclear energy/energía nuclear
bezuinigen – to economize/ economizar
de samenleving – the society/
la sociedad
vertrouwen – to trust/confiar

 

bottom of page