top of page

Thuis in Amsterdam - De Podcast

Welkom bij Thuis in Amsterdam - De Podcast. In deze podcastserie spreken wij in het Nederlands over onderwerpen als politiek, cultuur, tradities, geschiedenis en meer. Als je Nederlands leert, is het soms moeilijk om te oefenen in het dagelijks leven.

Misschien ken je weinig Nederlanders of vind je het moeilijk om Nederlands nieuws of televisieprogramma’s te begrijpen. Wij hebben deze podcast gemaakt om jou te helpen. Het is belangrijk om elke dag in aanraking te komen met Nederlands. We hopen dat deze podcast je helpt om meer te begrijpen over Nederland. We willen je graag thuis laten voelen in Nederland, het spreken en begrijpen van de taal is dan belangrijk. 

 

Klik op "Luister hier" als je de podcast wilt beluisteren en bekijk de moeilijke woorden op deze pagina. 
 

Veel plezier met het luisteren!

Voel je thuis, leer nederlands feel at home, learn dutch Síentete en casa, aprende holandé

Podcast 1: Politiek in nederland

In deze eerste podcast spreken we over het politieke systeem in Nederland, de verkiezingen, nieuwe politieke partijen en een recent schandaal!

Moeilijke woorden 

de wetten – laws/leyes
de zetel – seat/asiento
de verkiezingen –
the elections/las elecciones
stemmen – to vote/votar
de voorstellen – proposals/
las propuestas
de kinderopvang – the daycare/ la guardería
de toeslagen – the allowance/
los subsidios
de overheid – the government/
el gobierno
de schulden – the debts/
las deudas
verantwoordelijk – responsable/responsable

bestrijden – to combat/combatir
de peiling – the poll/la encuesta
de grenzen – the borders/las fronteras
het platteland –
the countryside/ el campo
de behandeling –
the treatment/el tratamieto
de uitstoot – the emissions/
las emisiones
de kernenergie –
nuclear energy/energía nuclear
bezuinigen – to economize/ economizar
de samenleving – the society/
la sociedad
vertrouwen – to trust/confiar

 

Podcast 2: Provincies van nederland (1/2) 

In deze podcast spreken we over de provincies van Nederland. In deze aflevering spreken we over Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland en Flevoland. 

nl prov namen a(1).png

Moeilijke woorden 

plat – flat/plano
de heuvels – the hills/las colinas
de omgeving – area/área
nuchter – sober/sobrio
levenslustig – lively/dinámico
beroemd – famous/famoso
de dijken – the dykes/diques
de inwoners – inhabitants/habitantes
dichtbevolkt – densely populated/ densamente poblada
de binnenstad – inner city/
centro de la ciudad
de bijnaam – nickname/sobrenombre
de regering – the government/
el gobierno
verwoest – destroyed/destruido
het vliegveld – the airport/el aeropuerto
tegenwoordig – nowadays/ hoy en día
opgroeien – to grow up/ crecer
de bevolking – the population/ la población
de macht – the power/ el poder
inpolderen – land reclamation/ reclamación de tierra
verliezen – to lose/ perder

Podcast 3: Provincies van nederland (2/2) 

In deze podcast spreken we over de provincies van Nederland. In deze aflevering spreken we over Drenthe, Overijssel, Groningen, Friesland, Utrecht & Gelderland 

Schaatsen

Moeilijke woorden 

Omroep – broadcaster/locutor

plaatsvinden – take place/tener lugar

Natuurijs – natural ice/hielo natural

Tocht – tour/excursión

Herinneringen – memories/recuerdos

Historici  - historians/historiador

Bekend staan om – be known for/ser conocido por

Evenement – event/evento

Tegenwoordig – nowadays/hoy en día

Landbouw – agriculture – agricultura

Middeleeuwen – middle Ages/edad media

Handelaren – traders/comerciantes

Verbinden – connect/conectar

inwoners – inhabitants/habitantes

onderdelen – components/componentes  

Vesting – fortress/fortaleza

Aanvallen – attack/atacar

Geschiedenis – history/historia

Behoorlijk – fairly/bastante

Bijzonder – special/especial

Uitzicht – view/vista

Kerk – church/iglesia

Podcast 4: koningsdag, dodenherdenking, Bevrijdingsdag & sinterklaas 

In deze podcast spreken we over een aantal Nederlandse feestdagen; Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag & Sinterklaas. 

Oranje vlaggetjes

Moeilijke woorden 

De spelletjes – games/juegos

De Feestdagen – holidays/días festivos

De Vrijmarkten – free markets/mercado libre

De Spullen – stuff/cosas

Herdenking – commemoration/conmemoración

Slachtoffers – victims/víctimas

Burgemeester – mayor/alcalde

Gedicht – poem/poema

Volkslied – national anthem/himno nacional

Vrijheid – freedom/libertad

Benoemd – appointed/asignado

Nauwelijks – barely/apenas

Waarschijnlijk – probably/probablemente

Eeuw/eeuwen – century/centuries – siglo/siglos

Heilig – sacred/sagrado

Vereren – to revere/reverenciar

Uiterlijk – the appearance/la apariencia

Intocht – entry/entrada

Cadeautjes – presents/regalos

Schoorsteen – chimney/chimenea

Verlanglijstje – wishlist/lista de deseos

Podcast 5: gewoontes en tradities in nederland  

In deze podcast spreken we over een aantal Nederlandse gewoontes en tradities 

Feestelijke traktaties

Moeilijke woorden 

Gewoontes – customs/costumbres

Trakteren – treat/invitar algo (de comida)

Zwaaien – to wave/saludar

Omhelzing/knuffel – a hug/un abrazo

Klagen – to complain/quejar

Mening – opinion/opinión

Vergadering – (work) meeting/reunión (del trabajo)

Tevreden – satisfied/satisfecho

Oplossing – solution/solución

Verwachten – expect/suponer o esperar

Schriften – notebooks/cuadernos

Langsgaan – passing by/pasando por

Tenminste – at least/al menos

Gescheiden – seperated (or divorced)/separado

Afstanden – distances/dinstancias

Broodbeleg – toppings/cosas para untar en pan  

Verschrikkelijk – terrible/terrible

Uitgeven – to spend/gastar

Podcast 6: Nederlanders op vakantie

In deze podcast spreken we over typische Nederlandse vakanties en eigen ervaringen

Foto website podcast vakantie.png

Moeilijke woorden 

Het vakantiegeld - holiday pay/pago de vacaciones

Het reisbureau - travel agency/agencia de viajes
Het onderdeel - part/parte
De Tweede Wereldoorlog - Word War II/Segunda guerra mundial
Verschenen (verschijnen) - appear/aparecer
Opzetten - set up/armar 

Afbreken - tear down (?)/desarmar 

Het natuurgebied - national reserve/parque nacional 

 

Extra info:

Campingtips ANWB
Reisadvies Corona

Podcast 7: onderwijs in nederland: hoe werkt het?

In deze podcast spreken we over het Nederlandse onderwijssysteem. 

Klaslokaal op basisschool

Moeilijke woorden 

De peuterspeelzaal - kindergarten/jardín de infancia 

De overheid - the government/gobierno
Spelletjes - games/juegos

Luizen - lice/piojos 

Wetenschappelijk - scientific/cientifico 

Ouderbijdrage - parental contributution/contribución de los padres 
Buitenschoolse opvang - school care/cuidado escolar 

Kinderopvangtoeslag - childcare allowance/subsidio para el cuidado de los niños 

Bepalen (bepaalt) - determine/determinar

Noodgeval - emergency/emergencia 

Leerlingen - pupils/alumnos

Leerplichtig - compulsory education/educación compulsiva 

 

Links:

Serie: De Luizenmoeder 

Podcast 8: typische waterwoorden 

In deze podcast spreken we over typische waterwoorden zoals gracht, kanaal, soot en meer. 

Gracht in Amsterdam

Moeilijke woorden 

De sloot - the ditch/la zanja

Het weiland - the meadow/el prado

Afwatering - drainage/drenaje 
Springen - to jump/saltar

De overkant - the other side/el otro lado

Gegraven - dug/excavado 
De verdediging - the defense/la defensa

Het riool - the sewer/la cloaca

De vaart - the canal/el canal
De trekschuit - the tow barge/la barcaza de remolque 

De voorganger - the predecessor/el predecesor 

De ringvaart - the ring canal/el canal del anillo 
Het meer - the lake/el lago 

Podcast 9: de december podcast 

In deze podcast spreken we over Sinterklaas, kerst en oud en nieuw!

vuurwerk

Moeilijke woorden 

de eeuw - the century/el siglo 

vereerd - honored /honrado 

strooien - sprinkle/espolvorear

gedragen - behave/comportarse

de straf - punishment/el castigo 

de open haard - the fire place/chiminea

teleurgesteld - disappointed/decepcionado 

geloven - to believe/creer

twijfelen - to doubt/dudar

de lootjes (trekken) - to pull straws/sorteo

uiterlijk - appearance/aparencia

de lekkernij - the delicacy/la delicadeza

de afsluiting - the closing/el cierre

Link boekje Sinterklaas 

Podcast 10: Caribisch 
Nederland

In deze podcast spreken we over Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Eustatius & Sint Maarten. 

Palmbomen

Moeilijke woorden 

rijkdommen - riches/riqueza

verovert - conquers/conquista 

zoutwinning - salt production/producción de sal 

landbouw - agriculture/agricultura 

doorvoerhaven - transit port/puerto de tránsito

plantages - plantations/plantaciones

het verdrag - the treaty/el tratado

de rotonde - the roundabout/la rotonda 

de bevolking - the population/la populación 

het aandeel - the share/la cuota 
het rijbewijs - the driver's license - la licencia de conducir 

de pakhuizen - the warehouses/los almacenes

erkende - acknowledged/reconocido

het bestuur - the board/la junta

de armoede - the poverty/la pobreza  

Podcast 11: suriname & anton de kom 

In deze podcast spreken we de geschiedenis, het eten, de taal en geografie van Suriname. Ook spreken we over een bijzondere man: Anton De Kom  

Fresh Produce

Moeilijke woorden 

de verpleegkunde - nursing/enfermeria

desondanks - despite/nevertheless - a pesar de 
overgenomen - taken over/ha tomado

weggejaagd - chased away/ahuyentado
de handelaren - traders/comerciantes
veroverd - conquered/conquistado
het gewas verbouwen - grow crops/cultivar
oorspronkelijk - originally/originalmente
afschaffing - abolition/abolición
kieskeurig - picky/exigente
overleden - passed away/falleció
de inlichtingendienst - intelligence agency/agencia de inteligencia

het verzet - the resistence/la resistencia
 

Podcast 12: Alles over zwemmen in nederland  

In deze podcast spreken we  over schoolzwemmen.
Ook geven we heel veel zwemtips voor deze zomer! Na deze aflevering weet je precies waar je goed kunt zwemmen!

Zomerplezier

Moeilijke woorden 

de afbeeldingen - the images/las imagines
ontwikkeling - the development/el desarrollo 
de hengel - the fishing rod/la caña de pescar

ouderwets - oldfashioned/anticuado 
de doelstelling - the objective/el objetivo 
gewend zijn aan - to be used (to)/estar acostumbrado a 

kunstmatig - artificial/artificial 
de kade
springen - to jump/saltar
opletten - to pay attention- prestar atención

Links podcast: 

www.zwemwater.nl

https://maps.amsterdam.nl/zwemwater/

https://www.heyhoneyguide.com/nl/reisblogs/8x-beste-plekken-in-nederland-om-te-zwemmen-in-de-natuur)

 

Podcast 13: student aan het woord: julieta   

In deze podcast spreekt Nadine met onze student Julieta. Ze spreken over hoe het is om Nederlands te leren. Ook geeft Julieta een aantal handige tips!

Image by Giu Vicente

Moeilijke woorden 

omstandigheden - circumstances/circunstancias 

inmiddels - in the mean time/mientas tanto 

benieuwd - curious/curioso

uitspraak - pronunciation/pronunciación 

vergadering - meeting/reunión

volhouden - to persevere/perseverar

doorzettingsvermogen - perseverance/perserverancia

geduldig - patient/paciente

foutjes - mistakes/errores

doorgaan - to continue/continuar 

tenslotte - finally (at last)/por último

bottom of page